Sídlo spoločnosti: mari plus s.r.o.,Kadnárová 108, 83106 Bratislava