Zazimovanie závlahy

  • Závlahový systém

  • Najeseň s prichádzajúcimi nižšími teplotami, nastáva čas na vypustenie azazimovanie vodných prvkov vo Vašej záhrade. K tým jednoduchším patrí rozvodvody po záhrade buď v plastovom, alebo kovovom potrubí. Systém uzavriemehlavným uzáverom vody umiestneným najčastejšie v pivnici, alebo v šachte nazáhrade. Súčasťou hlavného uzáveru býva aj odvodňovací ventil na bočnej stranehlavného uzáveru. Ten otvoríme zároveň s vodovodnými kohútikmi umiestnenými nakonci rozvodu. Tým vnikne do potrubia vzduch a voda cez vypúšťací ventilvytečie. Na zimu nechávame hlavný uzáver vody uzatvorený a bočný vypúšťacíventil otvorený, tak isto aj vodovodné kohútiky necháme otvorené. Počas zimy aknám čas dovolí ich môžeme raz za čas pokrútiť aby v nich nehrdzavel zvyšokvlhkosti, ktorá v nich zostala.

  • Automatický závlahový systém

Zazimovanie takéhoto systému si väčšina zákazníkov objedná u servisnej firmy, ktorá vykoná zásah odborne, čím predlžuje životnosť automatickej závlahy. Ak však máte chuť a odvahu skúsiť to sami ponúkame Vám pár typov, ako na to:
1.Uzavrite hlavný prívod vody či už od čerpadla, alebo domovej vody.
2.Demontujte výpustný ventil a na jeho miesto naskrutkujte euro–násuvku.
3.Na takto pripravený ventil napojte kompresor, ktorý natlakujte.
4.Závlahový systém vypúšťame buď manuálnym pootvorením elektromagnetických ventilov, alebo spustením závlahy cez riadiacu jednotku „ doporučujeme“ cez manuálne spustenie jednotlivých vetiev.
5.Keď máme spustený program otvoríme aj kompresor. Závlahu vyfukujeme do momentu, kým vytečie všetka voda a postrekovače sa zasunú do zeme.
6.Automatický závlahový systém vyfukujeme opakovane 2x za sebou, aby sme mali istotu,
že je spoľahlivo odstránená zvyšková voda.


  • Čerpadlo

  • Akmáte na záhrade v studni čerpadlo na zimu ho nemusíte vyberať von. Dôležité je, aby bolo ponorené vo vode vnezamŕzajúcej hĺbke, min 1m pod úrovňou zeme.  V opačnom prípade je dobre čerpadlo vybrať.Vodu necháme stiecť a čerpadlo z vonkajšej strany vytrieme do sucha. Môžeme hoprezimovať v garáži, alebo suchej pivnici.V prípade, že čerpadlonechávame na zimu v studni, odpojíme ho od elektriny a systém vypustíme  z hlavného vedenia, smerom do studne, aby hov zime nepoškodil mráz.