Záhrada v apríli

Ochrana proti škodcom.

Začiatkom apríla ukončujeme postrek predjarným postrekom proti prezimujúcim škodcom. Zároveň sa pripravíme na postrek proti slivkovým a jablčným obaľovačom. Proti týmto škodcom zasahujeme počas kvetu a odkvitania prostriedkami Calypso  a Decis, nahrádzajúce napr. Zolone.

V prípade výskytu škodcov na rastlinách ako sú červce a vošky použijeme následné druhy ochrany: pri izbových a črepníkových rastlinách používame proti voškám Vektafid, prostriedok na báze parafínového oleja, radiaci sa medzi ekologické prostriedky na ochranu rastlín.

Proti červcom zasahujeme pomocou chemickej ochrany v dvoch sledoch. Ako prvý použijeme Dursban 480 EC, alebo Reldan 40EC. O desať dní neskôr použijeme pyretroid Talstar 10 EC. V prípade potreby použijem zmáčadlo Silwet, alebo Agrovital.

Výsadba a jej ochrana.

Počas apríla a mája vysádzame planty zeleniny a kvetov. Pri výsadbe doma vypestovaných i kúpených rastlín nesmieme zabúdať na ich otužovanie. V prípade náhleho vysadenia môžeme spôsobiť rastline šok a tým pozastaviť rast prípadne rastlinu úplne zlikvidovať. Postupným otužovaním môžeme týmto problémom predísť. Počas tohto obdobia rastliny postupne otužujeme a to vyložením na chránené stanovisko počas dňa, neskôr aj v noci. Treba sa vyhýbať vetru a nočným mrazom. Ak predpestujeme planty v skleníku predlžujeme postupne čas vetrania skleníku.

Vysadené rastliny je vhodné chrániť netkanou textíliou bielej farby proti ranným mrazom.

Textília vytvára rastlinám vhodnú klímu, chráni ich pred mrazom a škodcami, ako sú skočky, vošky, kvetárky a slimáky. Fóliu aplikujeme ihneď po výsadbe, alebo výseve.

Textília prepúšťa dažďovú aj závlahovú vodu.