Čo robiť v Júni

Okrasný trávnik

Púpava, ďatelina a sedmokrásky. Proti týmto burinám používame selektívne herbicídy ako:

Bofix, LonStar, Lontrel, alebo Triton Duo. Postrek aplikuje približne 4-5 dní po kosení.

Trávnik pravideľne zavlažujeme a kosíme. Počas sezóny pravidelne prihnojujeme. Hnojeniu sa vyhýbame za horúceho, slnečného počasia. Ľahko by sme mohli trávnik spáliť.

Plodová zelenina

Po presadení plantov zeleniny ošetrujeme preventívne aj kuratívne prostriedkom Previcur 607SL , proti plesniam zeleninu ako: brokolica, karfiol, ružičkový kel, zeler, kapustová zelenina okrem kalerábov, šalát, paprika vrátane chilli, melóny, cukety, rajčiaky, uhorky šalátové aj nakladačky, proti plesniam typu Aphanomyces, Bremia, Peronospóra,Phytosphora, Pythium), proti padaniu vzídených a presadených rastlín. Ošetrenie je možné zálievkou aj postrekom.

Rajčiaky – Fytofora a Alternarioza

Proti fytofore začíname ošetrovať za daždivého počasia už v prvej júnovej dekáde.

Postrek prevádzame v 7 až 10 dňových intervaloch. Doporučené prípravky môžeme použiť aj proti alternarioze a škvrnitej septorioze listov rajčiakov, s výnimkou meďnatých prípravkov.

Doporučené prípravky:
Acrobat MZ WG
Dithane DG neo tec
Previcur 6
Champion 50wg  - medňatý
Kuprikol 50 – medňatý
Kocide 2000

Pleseň uhorková

Proti plesni uhorkovej začína porasty ošetrovať v druhej dekáde júna.  Interval postreku je 10 dní. Dôležité je postrek pravidelne opakovať, hlavne za daždivého počasia.

Doporučené prípravky:
Acrobat MZ WG
Alliete 80 WP
Bravo 500
Dithane DG neo tec
Previcur 6
Champion 50wp 
Kuprikol 50 
Mikal M
Tanos 50WG

Perenospóra a múčnatka viniča

Proti týmto najdôležitejším hubovým ochoreniam viniča ošetrujeme trikrát.
Môžeme použiť prostriedky na každú chorobu zvlásť, alebo kombinované proti viacerým chorobám naraz.

- prvý postrek pred kvitnutím
- druhý ihneď po odkvitnutí
- tretí o 14 dní neskôr

Kombinované prostriedky:
Quadris  Max – perenospóra, múčnatka, biela hniloba
Discus - perenospóra, múčnatka, biela hniloba
Zato 50 WG – múčnatka, perenospóra, pleseň sivá
Cabrio top – perenospóra a múčnatka
Shawit F 71,5 WP - perenospóra a múčnatka

Pleseň zemiaková- Fytofóra

Proti plesni zemiakovej začíname preventívne ošetrenie v prvej polovici júna a opakujeme ho každých 7 až 10dní. Pravidelne ho opakujeme hlavne za daždivého počasia.

Doporučené prípravky:
Acrobat MZ WG
Bravo 500
Casoar
Curzate Gold
Dithane DG neo tec
Folpan
Infinito
Kocide 200
Kuprikol 50 
Polyram WG
Revus 250 sc
Ridomil Gold 68wg
Sonata 60wg
Tanos 50WG

Vošky na paprike

Vošky poškodzujú plodiny nielen cicaním rastlinných štiav a narúšaním pletív, ale môžu prenášať vírusy. Poškodené pletivá sa ľahšie môžu infikovať hubovými chorobami.

Z týchto dôvodov zasahujeme proti škodcom ihneď po ich zistení. Proti voškám zasahujeme

Širokou škálou prostriedkov.

Doporučené prostriedky:
Actara 25WG
Calypso 480SC
Dursban 480 SC
Karate Zeon 5 SC
Mospilan 20SP
Nurelle D
Pirimor 50WG
Vektavid A – prosriedok zaradený do kategórie bio ochrany

Uvedené prostriedky likvidujú aj húsenice s výnimkou PirimoruVektafidu.