Ochrana rastlín v máji

Ošetrujeme

 • čerešne a višne proti škvrnitosti a dierkovitosti listov (Syllit, Delan, Baycor) a poloskoré a neskoré druhy proti vrtivke čerešňovej (Decis, Mospilan)
 • jablone, hrušky a slivky proti skorej červivosti (Decis, Mospilan, Karate)
 • hrušky proti méram
 • citlivé druhy broskýň proti múčnatke (Discus, Zato)
 • egreše proti múčnatke americkej (Discus)
 • jadroviny proti prvej generácii obaľovača jablčného (Calypso, Mospilan, Karate)
 • jahody proto botrytíde
 • vinič proti prvej generácii obaľovačov (Calypso)a za suchého a teplého počasia aj proti múčnatke (Topas)
 • ovocné dreviny a vinič proti chloróze hnojivami s vyšším obsahom železa (Ferovit) postrekom na listy alebo zálievkou ku koreňom
 • cibuľu proti plesni cibuľovej (Acrobat, Ridomil)
 • hlúboviny proti more kapustovej,mlynarika kapustového (Decis)
 • zemiaky proti pásavke zemiakovej (Decis, Calypso, Mospilan, Karate, biologická ochrana Novodur)
 • ruže proti pilarke a hubovým ochoreniam – čierna škvrnitosť, hrdza (Baycor)
 • podľa počasia jadroviny proti chrastavitosti (Baycor, Delan, Syllit) a jablone proti múčnatke (Zato)
 • vinič proti erinóze a akarinóze Quadris Max
 • višní proti monilióze kvetova a výhonkov (Sporgon)
 • cibuľu proti mínerke pórovej

Ochrana proti vrtivke čerešňovej

Larvy tohto škodcu spôsobujú červivosť plodov neskorších odrôd čerešní a višní. Škodca prezimuje v štádiu kukiel pod čerešňami a višňami plytko v pôde. K hlavnému rojeniu dospelých vrtiviek dochádza približne v polovici mája. Po 7 – 10 dňoch od párenia začínajú samičky klásť vajíčka do plodov. Škodca má jednu generáciu za rok.

Ochrana spočíva v dvoch alebo troch postrekoch stromov v 10 - dňových intervaloch v čase rojenia imág a na začiatku kladenia vajíčok. K hlavnému rojeniu vrtivky čerešňovej dochádza na začiatku kvitnutia bazy čiernej. Termín rojenia škodcu môžeme sledovať aj pomocou žltých lepových doštičiek natretých nevysychajúcim lepom. Vešajú sa do korún stromov začiatkom mája. V menších korunách stromov a pri väčšom počte lepových doštičiek môžu poslúžiť na priamy odchyt múch bez použitia postrekov.

Prípravky

Calypso 480 SC (2 ml/10 l vody, 14 dní)
Decis EW 50 (2,5 ml/10 l vody, 28 dní)
Mospilan 20 SP (2 g/10 l vody, 14 dní)