Jednoduchý návrh virtuálnej okrasnej záhrady

Ak si chcete sami urobiť okrasnú záhradu, no nemáte s tým žiadne, alebo len minimálne skúsenosti, vytvorte si ju najskôr cez svaj počítač a to tak, že si ju jednoducho cez nejaký program kompletne navrhnete a potom svojpomocne vytvoríte. Existuje niekoľko dobrých a jednoduchých programov na návrh Vašej okrasnej záhrady. 

BBC Virtual Garden

Pozrite si svoj virtuálny návrh na zelenej oáze v 3D. Tento program dokáže naplánovať záhradnú architektúru v dvojrozmernom pôdoryse, kde si určíte veľkosť svojej záhrady, môžete stavať ploty či múry. Ďalším krokom je vytvorenie kvetinových záhonov, trávnikov a ciest. Navyše tento program dokáže vytvoriť záhradný prístrešok, budovať skleníky, pergoly alebo vodotrysky. Vyberte si z rôznych kvetov, kríkov a stromov, pretiahnutím myšou na požadované miesto. Najvhodnejšie miesto v záhrade sa určí automaticky. A nakoniec si môžete spustiť virtuálnu prehliadku svojej záhrady. Pozrite sa na jej zelenú oázu v 3-dimenzionálnom prevedení a zo všetkých uhlov. 

Poznámka: vysvetlenie a popisy predmetov a rastlín, sú iba v angličtine. Malá znalosť jazykov je teda pre používanie tohto programu potrebné. Ako jednotku si môžete vybrať medzi metrami a palcami.

Program si môžete stiahnuť na adrese: http://virtual-garden.soft-ware.net/download.asp

Licencia programu je voľná (free). Je určený pre OS Windows

Sadovnická projekce

Z českej dielne vyšiel profesionálny program na návrh okrasných záhrad. Program navrhuje kompozíciu v pôdoryse. Rozmiestňuje prvky živé (solitérne rastliny, radové výsadby, skupiny rastlín, kvetinové záhony) i neživé (komunikácie, budovy, osvetlenie, lavičky ...). Stlačením klávesy sa kedykoľvek môže pozrieť, ako bude úprava pôsobiť v priestore. K dispozícii má axonometrický a perspektívne zobrazenie. V priestorovom pohľade je zároveň vidieť, ako bude výsadba pôsobiť určitý počet rokov po realizácii (program používa rastové krivky drevín, čo mu umožňuje vypočítať, ako budú rastliny veľké napr po 15 rokoch). Vďaka tabuľke farieb pre jednotlivé mesiace môžete sledovať aj zmeny farieb počas roka. U rastlín je možné zmeniť ich tvar, obmedziť rozmery či určiť, kedy budú vyrúbané. Do programu je možné zadať výškopis a spracovať tak aj modelácia terénu. Do pôdorysu je možné dopisovať textové poznámky, okrem toho sa môžu automaticky dopisovať čísla rastlín, rastlinám je možné prideľovať inventarizačné kódy. Ako pomôcka pri presnom odmeriavanie vzdialeností slúži raster. Súčasnej situácii je možné preniesť do počítača buď pomocou už spomínaného rastra, alebo ju zložiť scannerom a na tomto podklade potom prekresliť. Ako podklad je možné taktiež využiť výkresy vo formáte. DXF (napr. z geodetické kancelárie apod) či importovať inventarizačné tabuľku z Excelu. Ak je k dispozícii pripojenie k internetu, je možné použiť online prepojenie na webové mapové servery, ktoré poskytujú napr aktuálne katastrálne snímky, letecké mapy apod (využíva sa WMS - väčšina krajov a rad štátnych inštitúcií poskytuje podklady pomocou tejto služby). Pôdorys je možné rozdeliť do vrstiev a potom pracovať len s vybranými vrstvami (vhodné pri rozsiahlejších projektov - oddelenie, varianty ...). V projektoch je možné uložiť vybrané pohľady (axonometrický i perspektívne), čo uľahčí predvádzanie projektu zákazníkom alebo tlač. Pomocou pohľadov sa dá vytvoriť aj napr rez výsadbou alebo zapnúť vzdušnú perspektívu ("hmlu"). K pohľadom v perspektíve je možné pripojiť fotografiu a využiť ju ako pozadie pohľadu. Do pôdorysu sa dá vkladať pripravené obrázky postáv a zvierat, tie sa potom zobrazí aj v 3D. V priestorovom zobrazení (axonometrie, perspektíva) môžete sledovať zatienenie pozemku v ľubovoľnú dennú a ročnú dobu. Projektant môže vytvárať vlastné značky pre dreviny a dať tak výkresom svoj vlastný rukopis. K dispozícii sú aj počítačom generované fraktálne značky. Hotový výkres alebo priestorové zobrazenie je možné tlačiť na bežných tlačiarňach či plotroch (ktoré sú nainštalované v prostredí Windows), a to aj vtedy, keď rozmery výkresu presahujú rozmery jednej stránky A4 (stránky sa vytlačia s voliteľným prekryvom, ktorý uľahčí následné zostavenie výkresu). V pôdoryse je možné dreviny farebne odlíšiť podľa zadaných sadovníckych hodnôt. Program obsahuje prepojenie na CD-ROM Multimediálne atlas ihličnatých drevín, Acer a Arborius firmy Coniferia; majitelia týchto CD môžu priamo v sadovníckej projekcii prezerať obrázky drevín. Okrem toho je možné k drevinám pripájať vlastné fotografie. Program obsahuje podporu pre návrhy závlah. Užívateľ si môže vytvoriť databázu postrekovačov, umiestniť ich do pôdorysu, rozdeliť do sekcií, využiť farebného odlíšenia sekcií, vytlačiť prehľad použitých prvkov závlah. Program obsahuje podporu na spracovanie podkladov pre rozpočet. Užívateľ môže zadať do databázy ceny jednotlivých drevín (v rôznych výškach a špecifikáciách, cenníkov môže byť viac - od rôznych dodávateľov), takže program potom môže pripraviť podklady pre rozpočet (voliteľne vrátane obstarávacích nákladov a ztratného). Pôdorys je možné exportovať do formátu. DXF pre neskoršie spracovanie v AutoCADu apod Do sadovníckej projekcie je možné importovať inventarizačné zoznamy z Excelu; ak boli dreviny na pozemku starostlivo zamerané a údaje sú v tabuľke uvedené, stáva sa spracovanie súčasného stavu dielom niekoľkých okamihov - je potrebné len zadať meračské priamky a spustiť import. Importovať je možné aj zoznamy rastlín doplnené o GPS súradnice. Ak bol súčasný stav už zadaný do programu, možno ho naopak exportovať. Po zadaní východzieho a navrhovaného terénu program znázorní zmeny a presne spočíta potrebný odkop a násyp, podklady s farebne odlíšenými zmenami je možné tlačiť.

Táto aplikácia je v dvoch verziách a to Záhradkárka Profesionálna. Cena záhradkárskej verzie je 2143 Kč + DPH 20 % a Profesionálnej verze 19 870 Kč + DPH 20 %.

Program si môžete i vyskúšať ako Demo s obmedzenými funkciami. Detailnejšie informácie o aplikácií nájdete na stránke http://www.sadovnicka-projekce.cz/, kde si môžete program i stiahnuť a zakúpiť.