Jeseň v okrasnej záhrade

Jeseň je obdobím, keď vrcholí starostlivosť o záhradu. Celoročný proces údržieb sa uzatvára, všetko živé sa pripravuje na zimný oddych. Vegetačná pauza preverí, či bola doterajšia pozornosť venovaná záhrade dostatočná.
 
Záhrada je dielo, ktoré nikdy nie je skončené. Hoci dušu jej na začiatku vdýchne priamo tvorca, záverečnú vonkajšiu formu jej určia pravidelné údržby. Pri odborne navrhovaných záhradách platí pravidlo, že budúce údržby sa majú sústrediť iba na nevyhnutné zásahy, prípadne na obmenu či doplňovanie rastlín podľa požiadaviek majiteľa. Skutočne, v súčasnom období poznačeným vysokým pracovným vypätím v zamestnaní očakáva majiteľ od záhrady odpočinok, odpútanie sa od náročných starostí pracovného dňa, prípadne vytvorenie vhodného prostredia na strávenie voľných chvíľ s rodinou či priateľmi.
Bezúdržbová záhrada neexistuje, starať sa treba aj o objekty s minimálne náročnými rastlinami a jednoduchými záhradnými prvkami. Azda každý chce mať v záhrade aspoň trávnik. Ak má trávnik plniť svoju estetickú a úžitkovú hodnotu, prinajmenej ho treba polievať, kosiť a prihnojovať. Keď tomu pridáme stromy a kríky, tie si vyžadujú údržbu minimálne na jar a na jeseň. Náročnejšie sú záhony trvaliek, skalničky, jazierka. Majiteľ záhrady dokáže tieto povinnosti zastať aj sám, avšak potrebuje na to dve veci – aspoň základné vedomosti a voľný čas. Ak mu jedna z týchto dvoch vecí chýba, mal by si zadovážiť osobu, ktorá sa mu bude o záhradu trvalo starať, alebo by mal požiadať o služby odbornú záhradnícku firmu.    
 
Kvalitný trávnik chce čas
Najčastejšie udržiavanou časťou záhrady sú trávniky. Založenie trávnika je iba prvým krokom k cieľu, ktorým je dosiahnutie esteticky a užívateľsky kvalitnej plochy. Keďže ide o živý organizmus, trávnik potrebuje dostatok svetla, vody a živín. Ak mu jedna z týchto položiek chýba, majiteľ záhrady nemôže očakávať očakávaný účinok. Navyše musí počítať s tým, že do pôdy bohatej na živiny sa zahryznú aj iné rastliny, najmä burina a mach. Môžu sa v nej objaviť krty, dážďovky alebo iní škodcovia.
Údržba trávnikov zahŕňa viacero menej i viac náročných činností. Trávniky podľa potrieb kosíme, odstraňujeme pokosenú trávu a čistíme, hnojíme, zavlažujeme, odburiňujeme, valcujeme, zarovnávame okraje, upravujeme povrch, vertikutujeme, prevzdušňujeme, ochraňujeme proti škodcom a chorobám.  Medzi náročnejšie činnosti, na ktoré je potrebná mechanizácia, patrí prevzdušňovanie a vertikutácia. Prevzdušňovanie zabezpečí lepšie prenikanie vody a živín ku koreňom, umožňuje trávniku hlbšie prekorenenie, zahustenie a lepší rozklad organických látok. Vertikutácia zlepšuje  kvalitu starších trávnikov. Vertikálnym prerezávaním sa odstraňuje mach a plsť. Rozrušený povrch lepšie prijíma vodu a živiny. 
Samozrejme, že nie každý majiteľ záhrady má najvyššie požiadavky na kvalitu trávnika, a preto si viaceré úkony dokáže urobiť sám. Ak si však nárokuje na vyšší štandard, a navyše na údržbu záhrady nemá dostatočné vedomosti alebo voľný čas, najvhodnejšie je osloviť odborníka alebo záhradnícku firmu.
 
Rôzne rastliny potrebujú rôznu údržbu 
Popri trávniku azda v žiadnej záhrade nechýbajú rastliny. Starostlivosť o rastliny zahŕňa mnoho činností pokrývajúcich nielen aktívne vegetačné, ale aj zimné mesiace. Rastliny treba zalievať, okopávať, hnojiť, presádzať, dopĺňať, chrániť proti škodcom. Medzi tieto všeobecne potrebné zásahy patria osobitné činnosti viažuce sa na konkrétne druhy rastlín. Inú formu starostlivosti si vyžadujú rastliny v záhonoch, inú trvalky v skalkách a inú zas vodné rastliny. Niektoré rastliny ostávajú v pôde po celý rok, iné sa vyberajú a odkladajú na prezimovanie.
Kto si záhradu nevybudoval svojpomocne, všeobecne pre neho platí, že rastliny bude treba ošetrovať podľa odporúčaní tvorcov záhrady. Záhradný architekt mal pri návrhu záhrady jasnú predstavu, ako upravovať rastliny v priebehu rastu, aby sa dosiahol účinok očakávaný majiteľom.    
Pri drevinách je najčastejšou formou údržby vykonávanie rezov. Pri rezoch ide najmä o zastrihávanie alebo o presvetľovacie rezy. Zastrihávanie slúži na odstraňovaniu vrcholov výhonov. Podporuje rast  nových výhonov. Dlhodobý účinok sa prejavuje tým, že sa vyvinie menšia a hustejšia rastlina. Presvetľovanie je rez, pri ktorom sa odstraňujú celé vetvy až po hlavný kmeň. Tým sa privádza viac energie k hlavným vetvám a koruna je otvorenejšia.
Špeciálny rez si vyžadujú živé ploty. Strihané živé ploty musia mať dostatočné množstvo výhonov od spodnej časti. Preto sa musia rastliny v krátkej dobe po vysadení zostrihnúť na dve tretiny pôvodnej výšky. Zastihovanie v druhom roku podporuje husté rozvetvovanie, ešte pred dosiahnutím konečnej výšky plotu sa tak upravuje tvar. Po dosiahnutí žiadanej  výšky sa živý plot rovnakým spôsobom strihá každý rok.
 
Voda v záhrade sa stáva nevyhnutnosťou
Na Slovensku v poslednom čase rapídne pribúda záhrad s vodnými prvkami. Najčastejšie sú zavlažovacie systémy a umelé jazierka. Ich obľúbenosť do veľkej miery súvisí s postupným zvyšovaním ročných teplôt, s väčšou nerovnomernosťou atmosférických zrážok a ich nedostatkom v horúcich letných mesiacoch.
Zavlažovacie systémy môžu mať v záhrade rozličný rozsah a technickú úroveň. V poslednom čase sú čoraz obľúbenejšie automatické zavlažovacie systémy. Pracujú na princípe naprogramovaného zavlažovania. Zavlažovanie sa samočinne spúšťa najčastejšie v nočných hodinách, keď sa záhrada nepoužíva. Nočné zalievanie je pre rastliny vhodnejšie, navyše pri nižších teplotách sa zabezpečuje lepšie využitie spotrebovanej vody. Keďže moderné zavlažovacie systémy pozostávajú popri mechanických prvkoch, ako sú prívodné rúry, postrekovače, aj z iných komponentov, ako sú elektroventily, rozvádzače, regulátory, vyžadujú si aj osobitný spôsob údržby. Vhodné je, aby celý zavlažovací systém aspoň na začiatku jari a na konci jesene skontroloval a preskúšal odborník.
O jazierko sa v priebehu roka dokáže postarať aj menej skúsený majiteľ, ale musí mať na to aspoň základné vedomosti. Tie mu môžu chýbať v prípade potreby vypustenia jazierka a jeho dokonalého vyčistenia. Najdôležitejšie v jazierku je udržiavanie biologickej rovnováhy, čo pri náročnejších dielach môže trvať aj niekoľko rokov. Preto aj v tomto prípade je vhodné osloviť špecialistu alebo záhradnícku firmu.   
 
Postav dom, zasaď strom a staraj sa
Majitelia starších kvalitných záhrad vedia, že starostlivosť o okrasnú záhradu je porovnateľná so starostlivosťou o rodinný dom. Tak ako v prípade domu, aj záhradu treba mať pod dohľadom po celý rok. Rovnakou katastrofou, akou je pre dom nekontrolované šírenie plesne v drevených podlahách, je pre záhradu napadnutie stromoradia mliečnych javorov múčnatkou.
Údržby okrasných záhrad netreba podceňovať. Netreba z nich však robiť ani strašiaka. Tak ako si majiteľ poradí so základnými údržbami na dome, môže si trúfnuť aj starať sa o záhradu. Musí rátať s tým, že na to bude potrebovať vedomosti a čas. V každom prípade by sa však mal z času na čas poradiť s odborníkom, pretože na rozdiel od domu v záhrade pracuje so živým materiálom, existenčne citlivým na primeranú starostlivosť.

Ak sa živým rastlinným obyvateľom záhrady venuje primeraná pozornosť, jej majiteľovi ju vrátia stonásobným spôsobom. 

Jesenná údržba záhrady
 
Trávniky
Z trávnikov vyhrabte nečistotu a uschnutú trávu. Prečistením podporíte ich zdravý rast v budúcej vegetačnej sezóne. Trávniky možno aj pohnojiť a povalcovať. Pri náročnejších trávnikoch je vhodné odborne vykonať prevzdušnenie a verkutáciu.

Lístie
Lístie opadané zo stromov a krov zhrabte, uložte do odpadových nádob alebo kompostových jám. Nenechávajte ho cez zimu ležať na trávniku, vyhnete sa bujneniu chorôb.

Záhony
Rastliny v záhonoch zbavte buriny a okopte ich. Väčšie hrudy netreba rozbíjať, cez zimu sa rozpadnú samy. Vyberte chúlostivé cibuľoviny a uskladnite ich.  Podľa vlastných predstáv nasaďte do záhonov cibuľoviny a jednoročné rastliny kvitnúce na jar.

Trvalky
Trvalky citlivejšie na zimný chlad vyberte zo záhonov, presaďte ich do črepníkov a uskladnite na mieste, kde nemrzne.

Dreviny
Vykonajte potrebné rezy na stromoch a kroch, väčšie rany ošetrite. Odpad podrvte alebo spáľte. Neskorá jeseň je vhodné obdobie na vysádzanie nových stromov a kríkov, pričom však treba dbať na ich začlenenie do existujúcej kompozície. 

Jazierka
Jazierka vyčistite od organického odpadu, pretože plyny vznikajúce jeho hnitím sa stávajú pre život v jazere nebezpečným. Ryby nechajte v cez zimu v jazere. Vyberte ponorné čerpadlá a skotrolujte ich funkčnosť, prípadne ich uskladnite do jari.

Zavlažovacie systémy
Zo zavlažovacích systémov dôsledne odstráňte vodu, pretože jej zamrznutím v zime by sa mohli poškodiť. Na dôslednú prípravu na zimu je najlepšie požiadať o pomoc odborníka.

Záhradné stavby
Altánky, pergoly a iné stavby z dreva ošetrite a zabezpečte tak, aby odolávali zimným poveternostným vplyvom. Pri nanášaní náterov dbajte na to, aby bola dostatočná teplota vzduchu.   

autor: Jozef Hajko