Kvalitná okrasná záhrada začína projektom.

Vybudovať kvalitnú okrasnú záhradu je podobné dielo ako postaviť dom. Rozdiel je len v tom, že kým bez strechy nad hlavou sa nezaobídete, bez hodnotne upraveného okolia možno žiť. Avšak na úkor kvality života.
 
Na Slovensku stále prevláda využívanie okolia rodinných domov na pestovanie úžitkových rastlín. V súvislosti so zmenou životného štýlu, so zvyšujúcim sa pracovným vypätím v zamestnaní a rastúcou dostupnosťou lacnejších plodín sa však postupne menia zvyky majiteľov domov. Úžitkových rastlín v záhradách ubúda na úkor trávnikov a okrasných rastlín. Popri postupnej premene existujúcich jednoúčelových úžitkových plôch na záhrady zmiešaného alebo jednoznačne oddychového typu v posledných rokoch vyrastajú domy obkolesené trávnikmi, záhonmi a okrasnými drevinami.
Majitelia nových domov si potrpia na kultivované exteriéry, ktorým dominujú okrasné záhrady. Kým v predchádzajúcom desaťročí to platilo najmä v prípade náročnejších domov, neraz situovaných na priestrannejších pozemkoch, v posledných rokoch sa situácia mení. Najmä v okolí väčších miest vznikajú celé štvrte zeleňou obkolesených domov nesúcich stopy práce záhradného architekta.

Znakom súčasnej modernej záhrady už nie sú len kvalitné trávniky a rozmanité rastliny. Súčasťou komplexných diel sú záhradné stavby, chodníky, oporné múry, vodné prvky, osvetlenie, detské ihriská či priestory na záhradné hry. Zosúladenie všetkých prvkov tak, aby lahodili oku majiteľa a zároveň plnili funkciu, na ktorú sú určené, je úlohou záhradného architekta.  
V zime myslieť na záhradu? 

Neskorá jeseň je obdobím záverečných prác na nových rodinných domoch. Ich majitelia už uvažujú nielen o tom, ako bude vyzerať budova a plot okolo nej, ale aj priestor medzi nimi. Sú takí, ktorí si rozhodovanie ponechali na poslednú chvíľu, ale aj takí, ktorí v predstihu využili služby záhradného architekta a dali si vypracovať projekt na exteriér. Ešte pred zimou stihli vykonať aspoň základné úpravy terénu, vysadili si dreviny alebo dokonca aj inštalovali závlahový systém. Tieto práce možno vykonávať až do nástupu zimy. Po nej budú čakať na prvé jarné dni, aby dosiali trávniky, vysadili záhony. Sú aj takí, ktorí si po povinnostiach súvisiacich s výstavbou domu ponechali starosť o exteriéry na zimu. V tomto období oslovujú záhradných architektov, aby mali na jar pripravené projekty a mohli sa pustiť do realizácií svojich záhrad.      

Spoločným znakom všetkých uvedených skupín je, že siahajú po službách architektov a záhradníckych spoločností. Veľa je aj tých, ktorí sa pustia do práce sami. Je možné vytvoriť okrasnú záhradu podľa svojich predstáv bez využitia odborných pracovníkov? Áno, ale treba mať na to dva predpoklady – dostatok vedomostí a času. Nenáročné prvky v záhrade možno naozaj zvládnuť svojpomocne – napríklad terénne úpravy, vysiatie trávnikov, vysadenie rastlín. Inštalovať závlahový systém s automatickou reguláciou alebo vybudovať umelé jazierko však ťažko možno len vlastnými silami, pretože aj záhradníckym spoločnostiam trvá niekoľko rokov, kým si dostatočne osvoja potrebnú technológiu.
Na zvládnutie i tej najmenej náročnej operácie treba prípravu. Ak sa majiteľ záhrady rozhodne vykonať si práce svojpomocne, mal by si preštudovať odbornú literatúru, alebo by sa mal poradiť s odborníkmi. Ak tak neurobí, hrozí mu riziko, že jeho práca výjde navnivoč a namiesto potešenia sa dočká sklamania. Záhradnícke spoločnosti dokážu poskytnúť záujemcom základné informácie, ak však ide o náročnejšie dielo, jednoznačne odporúčajú vyhotovenie projektu.

Prečo projekt na záhradu?
Navrhnúť okrasnú záhradu je rovnako náročné ako navrhnúť dom. Neraz aj náročnejšie – kým stavebný architekt buduje neživé dielo, ktoré je kolaudáciou skončené, záhradný architekt pracuje so živým materiálom a jeho dielo sa vyvíja dlhé roky po odovzdaní diela majiteľovi. S tým treba dopredu vážne počítať. Kým záujemca o dom si dokáže vybrať z typových projektov, budúci užívateľ záhrady si môže byť istý, že sa stane majiteľom jedinečného diela. Žiadne dve záhrady nie sú úplne rovnaké.

Projekt zohľadňuje danosti príslušného priestoru. Zároveň sa v mnohom opiera o predstavy a povahové vlastnosti budúceho majiteľa záhrady. Úlohou záhradného architekta je navrhnutím vhodnej zostavy rastlín a ďalších prvkov rešpektovať prírodné podmienky a zároveň vytvoriť prostredie, ktoré majiteľ od záhrady očakáva. Ľudia na Slovensku sa radi nechávajú inšpirovať domácou pestrou prírodou, lebo im v blízkosti rušného mesta pripomína voľné chvíle strávené v horách či pri jazerách. Prírodu možno obísť, ale vtedy treba rátať s finančne náročnejšími dielami vyžadujúcimi si zvýšenú pozornosť. Príkladom je vybudovanie záhrady subtropického typu. Kto sa pre ňu rozhodne, musí počítať s vyššími nákladmi na kúpu a obmieňanie rastlín. Niektoré rastliny môžu byť také náročné, že v zimnom období musia byť vyňaté z pôdy a umiestnené v teplejších interiérových priestoroch.

Ak má okrasná záhrada slúžiť svojmu účelu, musí byť vhodná na očakávanú funkciu. V dnešnom uponáhľanom svete dominuje snaha nájsť v rodinnom dome a jeho blízkom okolí pokoj, intimitu a odpočinok. Preto je vhodné, aby sa dôsledne riešilo oddelenie záhrady od okolitých priestorov a aby sa citlivo zostavili oddychové zóny. Niektorí ľudia uprednostňujú športové využitie alebo priestor na hry pre deti. Vtedy treba dbať na vhodný druh trávnika. Osobitnú pozornosť si zasluhujú vodné plochy. Pre zdatnú záhradnícku spoločnosť nie je problémom vybudovať prírodné jazierko, v ktorom si jeho majiteľ bez problémov môže zaplávať.
Architekt dokáže zladiť možnosti záhradnej architektúry a použitých materiálov s požiadavkami majiteľa. Spoznaním zámerov majiteľa a využitím svojich skúseností a invencie navrhne dielo šité na mieru.  

Čo je to projekt?
Každý projekt musí obsahovať dve základné časti – výkresovú časť a technická správu. K tomu sa môžu podľa priania objednávateľa pridať ďalšie doplnky.
Výkresová časť môže mať rozličný rozsah. V každom prípade by mala obsahovať pôdorys novej záhrady a najdôležitejšie pohľady a detaily. Počet pohľadov a detailov závisí od zložitosti záhrady a od náročnosti jej majiteľa. Treba počítať s tým, že čím je výkresová časť zložitejšia, tým je finančne náročnejšia. Vo výkresovej časti sú zahrnuté všetky základné prvky, ktoré budú v záhrade. Azda najdôležitejšia je voľba rastlín. Podobne ako v prípade neživých materiálov, aj tu platí, že sortiment výberu je široký. Výber zväčša závisí od finančných možností majiteľa. Podobný účinok sa dá dosiahnuť viacerými druhmi rastlín, bežnými i vzácnejšími, s nižšími i vyššími cenami. Častou dilemou býva veľkosť vysádzaných rastlín. I tu rozhoduje cena. Niekomu stačí počkať si, kým sa rastlina dostane do optimálnej veľkosti o niekoľko rokov, iný ju chce mať v žiadanej veľkosti hneď.

Technická správa sa skladá z rozpočtu a harmonogramu prác a materiálov. Rozpočet by mal obsahovať dve zásadné kategórie čísel – náklady na materiál a náklady na prácu. Toto členenie vyjadruje seriózny prístup záhradníckej spoločnosti, pretože budúci majiteľ záhrady si dokáže skontrolovať, ktorý úkon ho stojí koľko peňazí. Ocení to hlavne ten, kto sa rozhodne budovať záhradu po etapách. Tento prístup rovnako vítajú čerství majitelia rodinných domov, ktorí sa stavbou budovy finančne vyčerpali a na ucelené dobudovanie okolia nemajú okamžitý dostatok prostriedkov.
Projekt obsahuje aj veci, ktoré budúci majiteľ záhrady nevidí, ale sú pre neho strategicky dôležité. Záhradný architekt pozerá dopredu, a preto navrhuje dielo v čase. To znamená, že vie posúdiť, ako bude záhrada vyzerať po odovzdaní o jeden rok, o dva roky, o desať. Táto skutočnosť sa na projektoch doceňuje najmenej. I zdatnejší svojpomocní tvorcovia záhrad majú problémy odhadnúť vhodné zloženie rastlín, aby aj po niekoľkých rokoch vhodne rástli a navzájom sa neprerastali či neničili. Ak spravili chybu, na dosiahnutie želaného účinku je potrebná náročná údržba, neraz spojená s výmenou rastlín či celých záhonov.    

Nejde to bez projektu?
Kto stavia rodinný dom, vie, že bez projektu to nejde. Pri záhrade projekt nie je bezpodmienečne nutný. Záhrada sa dá vybudovať aj podľa vlastného plánu, ak ide o nenáročné dielo a ak má majiteľ dostatok vedomostí a voľného času. Ak ide o náročnejšie dielo, projekt je v každom prípade nevyhnutný. Samozrejme, aj tu sú výnimky – napríklad trávnik si môže majiteľ vysiať sám bez projektu. Ak však chce mať v trávniku automatický závlahový systém, musí osloviť odbornú firmu. Tá síce na dielo nepotrebuje kompletný projekt, ale sama pre seba si vytvorí aspoň projekt na závlahový systém, aby ho mohla zodpovedne inštalovať.
Projekt slúži pre majiteľa, aby vedel, ako bude okrasná záhrada vyzerať a koľko bude stáť. Zároveň slúži pre realizátora, aby záhradu vybudoval tak, ako si to prostredníctvom projektu majiteľ odsúhlasil. Kvalitne vypracovaný projekt je čitateľný pre každú odborne zdatnú záhradnícku spoločnosť, teda nielen pre tú, ktorá ho vytvorila. Môže byť dostatočným podkladom aj pre majiteľa, ak si trúfne vybudovať záhradu sám. A napokon môže byť návodom do budúcna, ako sa budú riešiť priestory okolo domu. Preto si majitelia náročnejších diel často nechávajú zostaviť projekt záhrady ešte pred začiatkom stavby rodinného domu.

Chystáte sa výstavbu okrasnej záhrady? Položte si pár otázok:

1. Z akého stavu vychádzam?
Chystám sa na stavbu domu
Staviam dom
Postavil som dom, terén je neupravený
Mám dom, ale nie som spokojný s exteriérom
Mám upravený terén po stavbe domu
Mám záhradu, chcem ju prerobiť
Mám záhradu, chcem ju doplniť

2. Aké mám technické podmienky?
Terén na rovine
Terén vo svahu
Priestor zastavanej zóne
Priestor pri rušnej komunikácii
Osamotený priestor
Dostatočná kapacita elektrického prívodu
Dostatočný prístup k rozvodu tlakovej vody
Prístup k studni 
Potok na pozemku

3. Aký dôvod mám na vybudovanie záhrady?
Estetické doriešenie okolia domu
Vytvorenie priestoru na pasívny oddych
Vytvorenie priestoru na  aktívny oddych (šport)
Vytvorenie priestoru na posedenie s priateľmi
Vytvorenie priestoru na spoločenské podujatia
Vytvorenie úžitkového priestoru (ovocie)
Vytvorenie úžitkového priestoru (zelenina)

4. Aké prostredie uprednostňujem?
Priame slnko
Tieň
Polotieň
Ticho 
Závetrie
Žblnkot vody
Spev vtákov
Reprodukovaná hudba 
Vôňu
Pestrosť farieb
Zelená bariéra

5. V akom období mienim využívať záhradu?
Jar 
Leto
Jeseň 
Zima
Deň
Večer
Noc
Slnečno
Daždivo

6. Akú náladu by mal vyvolať pobyt v záhrade?
Veselosť
Sústredenie
Súkromie
Samotu
Pokoj
Inšpiratívnosť
Spokojnosť
Hravosť

7. Kto bude požívať moju záhradu?
Ja, sám
Môj partner
Moje deti
Moji príbuzní
Moji priatelia
Moji kolegovia
Môj štvornohý priateľ 
Domáce zvieratá

8. Aké rastliny uprednostňujem v záhrade?
Tráva
Listnaté kry
Ihličnaté kry
Ovocné kry
Listnaté stromy
Ihličnaté stromy
Ovocné stromy
Ruže
Popínavé rastliny
Črepníkové rastliny
Vodné rastliny

9. Aké prvky potrebujem v záhrade?
Trávnik
Stromy
Kroviny
Zavlažovanie
Osvetlenie
Jazierko okrasné
Potôčik
Fontánu
Jazierko na plávanie
Bazén
Gril
Exteriérový krb 
Altánok
Stavaný plot
Živý plot
Pergolu na popínavé rastliny
Chodníky
Terasu
Pieskovisko
Hojdačku  
Záhradný nábytok
Umelecké diela

10. Aké materiály uprednostňujem v záhrade?
Prírodné drevo
Farbené drevo
Prírodný kameň
Umelý kameň
Zámková dlažba
Betón
Tehla
Štrk
Kov
Keramika
Mulčovacia kôra

11. Kto má vybudovať moju záhradu?
Ja, sám
Najmem si pracovníkov
Špecializovaná firma
Kombinácia svojpomocne + dodávateľsky

12. Čo očakávate od záhradníckej spoločnosti?
Projekt
Realizáciu podľa existujúceho projektu 
Projekt + realizáciu
Rekonštrukciu existujúcej záhrady

13. Kedy chcem začať výstavbu záhrady?

14. Kedy chcem skončiť výstavbu záhrady?

15. Aké finančné prostriedky vyčlením na výstavbu záhrady?

16. Koľko času mienim venovať záhrade po dokončení?
Budem sa o ňu starať sám
Záhrade hodlám venovať maximálne 2 hodiny do týždňa
Záhrade hodlám venovať maximálne 5 hodín do týždňa
Záhrade hodlám venovať maximálne 10 hodín do týždňa
Záhrade sa hodlám venovať podľa vzniknutých potrieb

autor: Jozef Hajko