Minitest - dokážem sa postarať o svoju záhradu?

Dokážem sa postarať o svoju záhradu? 
(odpovedajte iba na otázky, ktoré sa vás týkajú alebo v budúcnosti môžu týkať)

Ako často kosíte trávnik?
A. zriedkavo, príležitostne10 bodov
B.1 až 2 razy za mesiac50 bodov
C.najmenej 4- až 8-krát za mesiac100 bodov
Ako často polievate trávnik?
A.zriedkavo, príležitostne10 bodov
B.2 až 4 razy za mesiac50 bodov
C.najmenej 15-krát za mesiac 100 bodov
Viete si pohnojiť trávnik?
A.neviem a/alebo nemám na to čas 10 bodov
B.čiastočne50 bodov
C.podľa potreby100 bodov
Viete ošetriť trávnik v prípade jeho čiastočného zničenia?
A.neviem a/alebo nemám na to čas10 bodov
B.viem čiastočne50 bodov
C.viem a mám na to čas100 bodov
Viete si odburiniť záhradu?
A.nemám na to čas a/alebo neviem10 bodov
B.čiastočne50 bodov
C.viem a mám na to čas100 bodov
Používate prípravky proti škodcom, chorobám? Ako často?
A.neviem ako/nepoužívam10 bodov
B.zriedkavo, príležitostne50 bodov
C.podľa potreby a zároveň mám na to čas100 bodov
Ak máte závlahový systém, viete na ňom vykonať jesennú a jarnú údržbu?
A.neviem a/alebo nemám na to čas10 bodov
B.čiastočne50 bodov
C.viem a zároveň mám na to čas100 bodov
Viete posúdiť, ktoré rastliny si vyžadujú špeciálne ošetrenie na zimu?
A.neviem a/alebo na to nemám čas10 bodov
B.čiastočne /keď mám čas50 bodov
C.viem a mám na to čas100 bodov
Poznáte príčiny ochorenia a/alebo uhynutia rastlín?
A.nepoznám, nemám čas to sledovať10 bodov
B.potrebujem radu a zariadim sa podľa nej50 bodov
C.poznám a mám čas tomu zabrániť100 bodov
Viete si sám dosadiť rastliny do záhrady?
A.neviem a/alebo nemám na to čas10 bodov
B.potrebujem radu a zariadim sa podľa nej50 bodov
C.viem a mám na to čas100 bodov
Viete si sám pohnojiť rastliny?
A.neviem a/alebo nemám čas10 bodov
B.potrebujem radu a zariadim sa podľa nej50 bodov
C.viem a mám na to čas100 bodov
Viem sa starať o jazierko?
A.neviem a/alebo nemám čas10 bodov
B.potrebujem radu a zariadim sa podľa nej50 bodov
C.viem a podľa potreby mám na to čas100 bodov
Ak máte jazierko, viete sa postarať o údržbu jeho technických zariadení?
A.neviem a/alebo nemám čas10 bodov
B.potrebujem radu a zariadim sa podľa nej50 bodov
C.viem a podľa potreby mám na to čas100 bodov

Vyhodnotenie testu:
Spočítajte body z otázok, na ktoré ste odpovedali. Celkový počet bodov vydeľte počtom zodpovedaných otázok. Výsledné skóre vás priradí do jednej z testovacích skupín: 

Skóre: 91 – 100 
Viem a mám čas vynikajúco sa starať o svoju záhradu, nepotrebujem odbornú pomoc.

Skóre: 71 – 90 
Viem a mám čas dobre sa starať o svoju záhradu, odbornú pomoc potrebujem iba v prípade vážnejších zásahov do záhrady.

Skóre: 51 – 70  
O záhradu sa starám primerane, nakoľko mi to umožňujú moje vedomosti a voľný čas. Ak mám náročnejšiu záhradu, raz, dva razy do roka by som mal osloviť záhradnícku firmu a požiadať ju o odbornú pomoc.  

Skóre: 31 – 50
O záhradu sa starám málo, lebo mám na to málo vedomostí alebo voľného času. Mal by som sa obrátiť na záhradnícku firmu a požiadať ju odbornú a pomoc. Ak mám náročnejšiu záhradu, hrozí jej poškodenie.

Skóre: 10 – 30    
O záhradu sa starám veľmi málo alebo vôbec, lebo na to nemám vedomosti alebo voľný čas. Riskujem, že záhrada spustne, náročnejšie rastliny odumrú. Potrebujem sa dohodnúť so záhradníckou firmou na pravidelných údržbách.