Eco Lawn trávnik

Trávne osivo s mikroďatelinkou. Ide o ekologický trávnik, kde  mikroďatelinka zabraňuje vysychaniu pôdy a tiež zamedzuje rastu buriny. Neškodí  jej časté kosenie ani záťaž. Trávnik býva hustý s peknou zelenou farbou
po celý rok.

Charakteristika Eco Lawn trávnika

Trávne osivo Eco Lawn okrem trávneho osiva obsahuje aj 40% Kostravy červenej, 30% Mätonohu trváceho, 20% Kostravy červenej krátko výbežkatej, 5% Lipnice lúčnej, 5% Ďateliny plazivej.

Výhody Eco Lawn trávnika

Starostlivosť o Eco Lawn trávnik má hneď niekoľko výhod.
Nevyžaduje hnojenie dusíkom v takom rozsahu ako ostatné trávne osivá, keďže ďatelinky sú schopné viazať vzdušný dusík pomocou baktérii.
Viazaný dusík sa stáva výživovým zdrojom pre trávne osivo. Rastliny sú vitálnejšie a dobre znášajú stres zo zaťaženia.
Eco Lawn trávnik má vyššiu odolnosť voči hubovým chorobám, vyššiu odolnosť v suchom počasí, nevyžaduje tak časté zavlažovanie.

Využitie Eco Lawn trávnika

Eco Lawn trávne zmesi nájdu uplatnenie na verejných priestranstvách, športoviskách a detských ihriskách. Aj často používané a namáhané priestory vašej záhrady a okolia domu, si iste zaslúžia tento nový typ trávneho osiva z našej ponuky.