Fóliovníky a pareniská

Ešte počas zimných mesiacov treba začať premýšľať o tom, akú zeleninu budeme pestovať v našej záhrade. Ako každý správny záhradkár si môžeme doma dopestovať prvé priesady a následne ich presunúť do fóliovníka, či pareniska.

Záhradný fóliovník alebo parenisko sedlového typu je vhodný pre pestovanie sadeníc, rastlín či predpestovanie balkónových kvetín. Základ fóliovníka je tvorený štyrmi pevnými stenami z priesvitného PVC. Na streche pareniska alebo z boku sú otvory, ktoré zabezpečujú pohodlný prístup k pestovaným rastlinám. Fóliovník aj parenisko tak dávajú rastlinám výborné podmienky pre klíčenie i ich následný rast a chráni ich aj pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi alebo rôznymi škodcami. Hlavnou výhodou fóliovníka je, že si ho jednoducho môžeme premiestniť a manipulovať s nim. Celé parenisko si sami postavíme, v prípade potreby kedykoľvek rozložíme a vďaka typu konštrukcie ľahko uskladníme. Fóliovník alebo parenisko nemusíme len kúpiť v obchode, ale môžeme si ho postupne zhotoviť aj sami.

V prvom kroku si vyberieme miesto, kde má stáť náš budúci fóliovník či parenisko. Fóliovníku vyberáme miesto tak, aby slnko osvetľovalo najväčšiu plochu počas najdlhšej časti dňa, teda jeho pozdĺžna os by mala smerovať zo západu na východ. Toto umiestnenie sa nám najviac vyplatí na jar. Ak ale nemáme v našej záhrade miesto kde svieti slnko počas celého dňa, tak vyberáme miesto kde svieti aspoň ráno alebo v podvečer. Ak sa počas dňa teploty blížia ku teplotám nižším, tak je dobré ak dvere a okná na fóliovníku zatvoríme už na večer. O rozmeroch plánovaného fóliovníka, či pareniska rozhoduje predovšetkým to, za akým účelom ho staviame, ale i to akú zeleninu a rastliny v ňom budeme pestovať, no aj ich množstvo je rozhodujúce. S fóliovníkom je veľmi ľahká manipulácia. Našu zeleninu ochráni pred nižšími mínusovými teplotami, až do –5 °C.

Väčšie fóliovníky by mali mať vo vnútri dostatok priestoru pre prácu zo zeleninou, no mali by sme tam mať aj miesto pre prácu s pracovným a záhradníckym náradím. Spodok fóliovníka musí byť za každých okolností suchý a tvrdý. Ak by sme mali pod nohami rozmočenú zem, ťažšie by sa nám vo fóliovníku pracovalo a nohy by sa nám zabárali do vzniknutej zmesi. Preto ako podlahu do fóliovníka volíme vonkajšiu dlažbu, kameň či podlahu, určenú do exteriéru. Preto podlaha vo fóliovníku nesmie nasakovať vlhkosť.
Treba tiež myslieť aj na prípadných škodcov, ktorý môžu našu zeleniny a rastliny napadnúť. Medzi najčastejších škodcov patria nielen mravce, slimáky, motýle, vošky, ale i roztoče, na ktoré, podobne ako v prípade molice a strapiek, existujú účinné postreky.

Fóliovník a parenisko by sme nemali postaviť v blízkosti stromov. Husté konáre môžu na neho vrhať tieň, padajúce lístie a vtáky by znečisťovali jeho povrch a vo vetre by zlomená vetva mohla poškodiť ochrannú fóliu. Naopak nižšie dreviny a kríky môžeme použiť ako ochranu proti vetru.

Je potrebké myslieť aj trocha dopredu a kúpiť si rôzne doplnky, ako napríklad automatické zavlažovanie, vykurovanie, poličky, tieniacu sieť z hliníkovej tkaniny, teplomery, odkvapy na zadržovanie dažďovej vody zo strechy fóliovníka, lampy na osvetlenie a podobne. Všetky tieto doplnky nám pomôžu pri samotnom pestovaní úrody.