Kompostovanie v záhrade

Biologický odpad z kuchyne a záhradný odpad patrí do kompostoviska. Kompostovaním znížime množstvo komunálneho odpadu, ušetríme peniaze za jeho odvoz, chránime životné prostredie a navyše získame množstvo kvalitného hnojiva do záhrady pre zúrodnenie pôdy.

Ako vzniká kompost?

Na organický odpad pôsobia mikrorganizmy a pôdne organizmy, ktoré odpad rozkladajú. Vzniká tak organicko-minerálne hnojivo - kompost - zdroj živín a organických látok pre ďalšie pestovanie.

Čo všetko patrí do kompostu?

Biologický odpad z kuchyne, zvyšky jedál a potravín, čaj, kávový výluh, kvety a pokosená tráva, konáre, lístie, vypletá burina, popol z dreva, drevené piliny a hobliny, hnoj a trus, papierové utierky a servítky.

Čo nepatrí do kompostu?

Nerozložiteľné odpady - kovy, plasty, sklo, nebezpečné odpady - farby, lieky, oleje, chemické látky a prostriedky, časti rastlín napadnuté chorobami, kosti, mäso, ryby, mliečne výrobky

Aké sú základné pravidlá kompostovanie?

  • správna veľkosť kompostovaného materiálu - najväčšie časti bioodpadu by nemali byť väčšie ako veľkosť palca.
  • správne zloženie vkladaného materiálu - uhlikaté látky (lístie, slama, konáriky, štiepka, piliny s dusikatými látkami 
  • tráva, bioodpad z kuchyne, hnoj
  • dostatočná vlhkosť - nesmie byť príliš vlhké, ani suché
  • dostatočný prístup vzduchu - bez dostatočného prevzdušnenia by vznikali hnilobné procesy a kompost by zapáchal

Kompostovanie v kompostéroch - plastové uzavreté zásobníky

Plastový kompostér je nádoba na kompostovanie vyrobená z recyklovateľného plastu. Nemá dno, a tak je zabezpečený voľný prístup mikroorganizmov a dážďovkám z pôdy. Plastové záhradné kompostéry sú vybavené dvierkami pre vyberanie hotového kompostu, aj mechanizmom pre reguláciu prístupu vzduchu. Proces kompostovania v takýchto kompostéroch je rýchlejší, ako pri klasickom kompostovaní. Treba však dodržať správne zásady kompostovania.  Kompostovacie nádoby sa hodia všade tam, kde nie je možné kompostovať na hromadách. Zaberajú menej miesta a sú aj estetickejšie. Plastové zásobníky na kompostovanie sa hodia aj do predzáhradky, či na balkón. Pre urýchlenie kompostovacieho procesu môžme použiť urýchľovače kompostu.

Ako si vybrať plastový kompostér?

  • pri kúpe treba dbať na dostatok prevzdušňovacích otvorov. Vnútorné rebrovanie tiež zabezpečuje rovnomerné prúdenie vzduchu vo vnútri kompostéra. Predídeme tak hnilobným procesom spojených so zápachom.
  • kvalita a dlhá životnosť kompostéru závisí od použitého zdraviu neškodlivého materiálu (700 l kompostér by mal vžiť min. 17 kg)
  • dôležitá je ľahká manipulácia s materiálom, nie len pri jeho plnení a vyprázdňovaní, ale aj pri premiešavaná kompostu
  • pre 1 m2 by sme mali počítať s potrebo 1 l objemu kompostéra