Výživa a hnojenie ovocných stromov

Strom jabloň

Máte v záhrade ovocné stromčeky a doteraz Vám pekne kvitli? A keď chceme aby nám pekne kvitli i naďalej, tak by sme sa mali postarať o ich výživu a hnojenie. Hnojiť by sme mali na to určeným hnojivom a podľa druhu stromu. Na každý ovocný stromček je iný druh hnojiva. Ak majú naše stromy slabé prírastky, alebo žlté listy, už to nám môže byť signálom na to, že by sme mali stromčeky prihnojiť. Ak chceme, aby ovocné stromy každoročne prinášali úrodu, mali by sme im zabezpečiť nielen optimálne podmienky na rast, ale aj uplatňovať záhradnícke opatrenia, pomocou ktorých sa dá usmerňovať ich rast a rodivosť.

Hnojiť stromy môžeme za pomoci organických hnojív, ak máme možnosť môžeme použiť maštaľný hnoj, ktorý zapracujeme do pôdy. Ak použijeme hnojivo z obchodu, tak sa riadime pokynmi uvedenými na obale. Inak hnojíme listnaté a inak ihličnaté stromy.

Dusíkaté hnojivá podporujú rast listov a letorastov, ale ak má strom až moc dusíka tým spôsobíme nadmerný rast zelených častí a môže sa stať že nám stromy nebudú kvitnúť a skôr budú náchylné na ochorenia. Ak buďeme hnojiť dusíkatými hnojivami v júli a či v inom mesiaci, dosiahneme oneskorené vyzrievanie letorastov a zmenšenie odolnosti proti mrazu.

Draselné hnojivá dodávajú potrebnú výživu na vyzrievanie a spevňovanie všetkých pletív a tkanív dreva a zlepšujú odolnosť proti mrazu. Nemali by však obsahovať veľa chloridov.

Aby sme predišli popraskaniu stromov kmeňov môžeme ich natrieť vápeným mliekom. Mráz ale i rozdiel teplôt cez deň a v noci môže spôsobiť, že nám kmene stromu popraskajú. A práve ak tieto kmene stromov natrieme týmto vápnovým mliekom, môžeme tomuto predísť. Pôdu zrýľujeme alebo zorieme pod stromami a to na plytko, asi na  12 - 15 cm. Pre zvyšovanie úrodnosti pôdy zapracovávame na jednu tretinu plochy organické hnojivo a na celú plochu priemyselné hnojivo, najlepšie kombinované. Na pôdach, kde potrebujeme vápniť, zapracovávame pri jesennom rýľovaní vápenaté hmoty. Tieto plochy nehnojíme súčasne maštaľným hnojom. Dávky vápenca bývajú vysoké, na 10 m2 až 3 kg. 

Veľká čas koreňov dostáva živiny zo svojich starších zásob, ale i z pôdy. Základným krokom na hnojenie je dôkladná príprava pôdy. Každá pôda má iné zloženie a to znamená aj iné hnojenie. Ak máme hnojiť záhradné ovocné stromčeky, tie sa odporúča hnojiť do hĺbky cca 40 cm. Po zasadení ovocných stromčekov do pôdy by sme sa mali zamerať na pravidelné hnojenie organickými hnojivami, udržanie priaznivej pôdnej reakcie vápnením a optimalizovať dávky živín dusíka, fosforu, draslíka, vápnika, horčíka a mikroelementov podľa dosahovanej úrody, na základe rozboru pôdy a listovej diagnostiky.

Nikdy by sme sa si nemali dopúšťať chyby, že hnojíme ak je vonku vietor. Takže hnojíme vtedy, ak je vonku bezvetrie, lebo by sa nám mohlo stať, že hnojivom zasiahne dozrievajúce plody.