Jarná údržba trávnika

Pri údržbe trávnika je dôležité vedieť, že v rámci vegetačných období má obdobia, keď rastie s väčšou intenzitou . To je najmä v čase jarného odnožovania v apríli až máji a v čase jesenného odnožovania v septembri až októbri. Na druhej strane v letnom období sa jeho rast spomaľuje. Preto sa treba pripraviť na zvýšenú mieru starostlivosti práve v období zvýšenej intenzity rastu.

Prvou jarnou starostlivosťou, ktorú trávniku poskytujeme je vertikutácia trávnatej plochy. Spočíva v odstránení trávnej plsti z povrchu trávnika pomocou vertikutátora. Trávna plsť spôsobuje spomalenie rastu a tzv. pridusenie trávnika. To znamená, že stará uschnutá trávu brzdí a zamedzuje rast novej trávy. Po odstránení trávnej plsti trávny porast vyzerá zdanlivo zdevastovaný, opak je však pravdou. Prevzdušnenie koreňového systému trávnika mu môže byť iba na osoh. Za pár týždňov sa Vám trávnik odvďačí za vynaloženú námahu.

Pri starších trávnikoch môžeme zvážiť použitie trávneho valca s ostenou násadou na rozrušenie utlačenej pôdnej vrstvy. Vzniknuté otvory slúžia a prísun vzduchu a živín pre Váš trávnik.

Po týchto mechanických zásahoch sa Váš trávnik rýchlo zacelí.

Plesne
Ak ste našli vo svojom trávniku miesta postihnuté plesňou môžeme Vám poradiť nasledovné: miesta postihnuté plesňou treba dôkladne vyčistiť (vyhrabať ), prípadne vyrezať a nechať preschnúť. V prípade, že pleseň neustúpi je možné použiť lokálny postrek Mogeton. Pri postrekovaní dbajte vždy na bezpečnosť seba aj svojho okolia. Dodržiavajte bez výhrady doporučené dávkovanie výrobcom.

Fľaky bez trávy
Miesta, ktoré sú vo vašom trávniku bez trávy, tzv.: lysiny môžeme dosiať špeciálnymi osivami určenými na dosev trávnikov. Ich zloženie je prispôsobené na rýchlejšie dorastanie trávy a tým aj rýchlejšie spojenie trávnatého celku pri doseve, by nemala teplota ovzdušia klesnúť pod 12 ˚C. Pred dosievaním, treba zdrsniť povrch pôdy hrabľami. Následovne vysejte osivo, zavalcujte a zalejte. Postupujte rovnako, ako pri výseve trávnika, čiže dodržiavajte vegetačný kľud asi 4 týždne, aby ste predišli poškodeniu klíčiacich rastlín. Pri doseve je vhodné aj pieskovať.

Hnojenie
V dnešnej dobe je a výber z veľkého množstva hnojív. Podľa spôsobu aplikácie ich rozdeľujeme na  tekuté a pevné. Tekuté hnojivá môžeme aplikovať pomocou konvy, alebo zavlažovacieho systému. Spomenieme aspoň niektoré: trastim, grassexpert, gardena, ng trávnik.

Pevné hnojivá delíme na hnojivá s krátkodobým a dlhodobým účinkom. Hnojivá s krátkodobým účinkom zvykneme aplikovať v odbodí vegetačného rastu 1 x mesačne, alebo podľa odporučenia výrobcu. Hojivá s dlhodobým účinkom sa aplikujú väčšinou 2x do roka apríl a september, alebo podľa odporúčania výrobcu.

Vždy po aplikácii treba pôdu dôkladne zavlažiť, aby došlo k rozpusteniu hnojiva. Pri väčších plochách treba použiť sypací vozík, aby bolo hnojivo správne rozložené po celej ploche trávnika. V prípade, že vozík nemáte, môžete plochu rozdeliť pomocou špagátu na menšie časti a tie potom pohnojiť primeranou dávkou hnojiva podľa odporúčania výrobcu, viď návod na obale hnojiva g/m2.